Фирма ‘’ ЕР ДЖИ КОНСУЛТ’’ ЕООД е специализирано счетоводно предприятие с млад и амбициозен екип фокусирано изцияло в услуга на български , чуждестранни физически лица и компании развиващи бизнес в България.

Нашата основна цел е:


За постигане на високо качество на предлаганите от нас счетоводни и управленски услуги компанията разполага с висококвалифицирани служители и партньори с голям опит.


Нашата компания има изградени през годините процедури и практика, както и прецизна организация по отношение на работата с клиенти. За нас е изключително важно да предоставяме на клиентите си освен договорените услуги, и спокойствие и сигурност за тяхната счетоводна отчетност и данъци.

На нашата компетентност и на нашия професионализъм се довериха фирми от разнообразни сектори на икономиката: